Năm xuất bản: Q1-2012

Số trang: 270

Kích thước: 16x24cm

NXB; NXB Phương Đông

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Tác giả:PGS.TS Phan Thị Cúc

Giá bán:

64,000₫

Giá bìa:

64,000₫

Số lượng:

Chương 1: Những vấn đề chung về tiền tệ.
Chương 2: Các chế độ tiền tệ.
Chương 3: Cung cầu tiền tệ.
Chương 4: lạm phát.
Chương 5: Những vấn đề cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính .
Chương 6: Thị trường tài chính.
Chương 7: Tín dụng - Ngân hàng và chính sách tài chính quốc gia.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: