Năm xuất bản: Q3-2010

Số trang: 506

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Thống Kê

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ ( TB lần 2 )

Tác giả:PGS.TS Phan Thị Cúc

Giá bán:

110,000₫

Giá bìa:

110,000₫

Số lượng:

Nội dung trình bày trong cuốn giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ gồm:

Chương 1: Những vấn đề chung về tiền tệ

Chương 2: Các chế độ tiền tệ

Chương 3: Cung cầu tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 4: Lạm phát

Chương 5: Những vấn đề cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính. 

Chương 6: Thị trường tài chính. 

Chương 7: Tín dụng - Ngân hàng và chính sách tài chính quốc gia. 

Phần câu hỏi trắc nghiệm tham khảo dùng cho tự học.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: