Ngày phát hành: Năm 2009
Số trang: 447
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thống kê

Giáo trình lý thuyết tiền tệ ( TB lần 2 )

Tác giả: PGS.TS. Phan Thị Cúc

Giá bán:

64,000₫

Giá bìa:

64,000₫

Số lượng:

Nội dung trình bày trong cuốn giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ gồm:
Phần 1: Tiền tệ - Từ chương 1 đến chương 4
Phần 2: Tài chính - Từ chương 5 đến chương 7
Nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về tiền tệ, Chương 2: Các chế độ tiền tệ, Chương 3: Cung cầu tiền tệ, Chương 4: Lạm phát, Chương 5: Những vấn đề cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính, Chương 6: Thị trường tài chính, Chương 7: Tín dung - Ngân hàng và chính sách tài chính quốc gia
popup

Số lượng:

Tổng tiền: