Năm xuất bản: Q3-2015

Số trang: 262

Kích thước: 16 x 24 cm

Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh

Giáo trình nghiên cứu thị trường

Tác giả:Nguyễn Đình Thọ

Giá bán:

89,000₫

Giá bìa:

89,000₫

Số lượng:

Cuốn sách Giáo Trình Nghiên Cứu Thị Trường bao gồm các nội dung sau:

Chương 1: Cơ sở nghiên cứu thị trường

Chương 2: Thiết kế dự án nghiên cứu

Chương 3: Chọn mẫu để nghiên cứu

Chương 4: Nghiên cứu định tính

Chương 5: Thu thập dữ liệu định lượng

Chương 6: Tóm tắt dữ liệu

Chương 7: Phân tích đơn biến

Chương 8: Phân tích nhị biến

Chương 9: Báo cáo kết quả nghiên cứu

Phụ lục 1: Phân tích đa biến

Phụ lục 2: Tình huống nghiên cứu thị trường

Phụ lục 3: Công cụ thu thập dữ liệu.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: