Nội dung của cuốn sách này bao gồm việc trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, kiểm tra, ghi sổ, tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho người có nhu cầu sử dụng thông tin. Ngoài ra giáo trình cũng tóm tắt phương pháp thực hiện các công việc kế toán chủ yếu trong một doanh nghiệp thông qua nghiên cứu một số quy trình kế toán cơ bản.

####

Ngày phát hành: 9/2010

Số trang: 260 

Kích thước: 16x24 cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán

Tác giả:Trần Phước

Giá bán:

57,000₫

Giá bìa:

57,000₫

Số lượng:

Nội dung của cuốn sách này bao gồm việc trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, kiểm tra, ghi sổ, tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho người có nhu cầu sử dụng thông tin. Ngoài ra giáo trình cũng tóm tắt phương pháp thực hiện các công việc kế toán chủ yếu trong một doanh nghiệp thông qua nghiên cứu một số quy trình kế toán cơ bản.

####

Ngày phát hành: 9/2010

Số trang: 260 

Kích thước: 16x24 cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

popup

Số lượng:

Tổng tiền: