Ngày phát hành: Năm 2012 
Số trang: 247
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Lao động
 

Giáo trình nguyên lý thống kê

Tác giả:TS Trần Thị Kỳ

Giá bán:

65,000₫

Giá bìa:

65,000₫

Số lượng:

Thống kê là môn học cơ sở không thể thiếu được trong hầu hết các ngành đào tạo thuộc kinh tế - xã hội. Trong thực tế các hiện tượng kinh tế - xã hội thường tồn tại rất phức tạp trên phạm vi rộng và luôn biến động. Để có thể hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội và đề ra các biện pháp quản lý phù hợp, đạt hiệu quả cao, chúng ta phải nắm được bản chất, quy luật vận động và phát triển của chúng. Để thực hiện được điều này, cần thiết phải nghiên cứu khoa học thống kê
popup

Số lượng:

Tổng tiền: