Ngày phát hành: 03/09/2020

Số trang:571

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Hồng Đức - Hội luật gia VN

Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại ( TB lần 1, có sửa đổi và bổ sung )

Tác giả:Trường ĐH Luật TP.HCM

Giá bán:

108,000₫

Giá bìa:

108,000₫

Số lượng:

Phần I: Pháp luật về Cạnh tranh, gồm 5 chương trình bày các nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh Việt Nam

Phần II; Pháp luật về Giải quyết tranh chấp thương mại, gồm 3 chương trình bày về các phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án bao gồm thương lượng, hòa giải và trọng tài.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: