Ngày phát hành: 02/11/2021
Số trang: 530
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức

Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ( TB lần 1, có sửa đổi và bổ sung )

Giá bán:

96,000₫

Giá bìa:

96,000₫

Số lượng:

Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: nghĩa vụ dân sự, khái luận hợp đồng dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng, các quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: