Ngày phát hành: Năm 2021
Số trang: 373
Kích thước: 24x16cm
NXB: NXB Tài chính

Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch

Tác giả:Hà Nam Khánh Giao

Giá bán:

250,000₫

Giá bìa:

250,000₫

Số lượng:

Giáo trình này được xây dựng trên cơ sở sử dụng lý thuyết chung về quản trị chiến lược, nhưng được áp dụng một cách thích nghi vào ngành du lịch, cụ thể bằng cách nhấn mạnh những điểm quan trọng ảnh hưởng đến du lịch thông qua những minh họa về một số hoạt động của các tổ chức du lịch
popup

Số lượng:

Tổng tiền: