Ngày phát hành: 8/2013

Số trang: 290

Kích thước: 16x24 cm

NXB: NXB Phương Đông

 

 

Giáo trình quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh

Tác giả:Đỗ Mạnh Hùng

Giá bán:

75,000₫

Giá bìa:

75,000₫

Số lượng:

Quản trị chiến lược là bao gồm những bước quy trình luôn tiếp diễn của công ty để đạt tới “tầm nhìn”, và phân tích môi trường bên ngoài và bên trong công ty, sau đó lựa chọn một hay nhiều chiến lược nhằm tạo nên “giá trị” cho khách hàng, người góp vốn và đặc biệt cho các cổ động. Quản trị chiến lược giúp công ty chủ động trong việc ra quyết định nhằm khai thác kịp thời các cơ hội và ngăn chặn hoặc hạn chế các rủi ro trong môi trường bên ngoài, phát huy các điểm mạnh và giảm các điểm yếu trong nội bộ doanh nghiệp.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: