Ngày phát hành: 4/2003

Số trang: 267

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Thống kê

Giáo trình quản trị chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp

Tác giả:Nguyễn Kế Tuấn

Giá bán:

28,000₫

Giá bìa:

28,000₫

Số lượng:

Quản trị chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp là môn học thuộc phần kiến thức chuyên ngành của chuyên ngành Quản trị kinh doanh công nghiệp. Môn học này nghiên cứu việc vận dụng các quy luật vận động của thị trường vào tổ chức thực hiện chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: