Ngày phát hành:27/5/2005 

Số trang: 351

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Lao Động Xã Hội

Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại tập 1

Tác giả:Hoàng Minh Đường

Giá bán:

75,000₫

Giá bìa:

75,000₫

Số lượng:

Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại tập kế thừa Giáo trình tổ chức kinh doanh vật tư kỹ thuật đã được dùng trong giảng dạy và học tập của chuyên ngành kinh tế, quản lý và kế hoạch hoá cung ứng vật tư kỹ thuật trước đây, nay là chuyên ngành quản trị kinh doanh thương mại
popup

Số lượng:

Tổng tiền: