Ngày phát hành: 17/01/2008
Số trang: 412
Kích thước: 15,5x22,5cm
NXB: NXB Thống Kê

Giáo trình quản trị kinh doanh

Tác giả:GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn

Giá bán:

57,500₫

Giá bìa:

57,500₫

Số lượng:

Giáo trình Quản trị kinh doanh của Viện Đại học Mở Hà Nội đước tác giả GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn và GS.TS. Nguyễn Kim Truy biên soạn, cung cấp kiến thức cơ bản có hệ thống về quản trị kinh doanh chọ sinh viên thuộc các chuyên ngành Quản trị kinh doanh hệ tập trung và đào tạo mở - từ xa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: