Ngày phát hành: Năm 2024

Số trang: 623

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Giáo Trình Sau Đại Học Phương Pháp Nghiên Cứu khoa học Trong Kinh Doanh Cập Nhật Smart PLS

Giá bán:

399,000₫

Giá bìa:

399,000₫

Số lượng:

Ngày nay, việc vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh không còn là chuyện riêng của các học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo đuổi các bậc học sau đại học, mà cả các doanh nghiệp cũng đang rất cần những kết quả nghiên cứu đáng tin cậy, để hỗ trợ ra quyết định ở tất cả các cấp, trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu, và cạnh tranh ngày càng gay gắt.
năng kinh doanh, ngày nay, cần kết hợp với kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học, để hình thành nên lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp cá nhân và doanh nghiệp vững bước đến tương lai.
Học phần «Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh» giới thiệu phương pháp luận, cũng như những vấn đề về nghiên cứu thực nghiệm, và những ứng dụng trong nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh.
Chính vì thế, mục đích của học phần này là để giúp cho học viên có cách tiếp cận phù hợp với việc vận dụng các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, đòi hỏi vận dụng nhiều thông tin từ các kết quả nghiên cứu hơn.
đó, giáo trình sau đại học «Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh - Cập nhật SmartPLS» được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, trước hết của học viên, nghiên cứu sinh các ngành quản lý và kinh doanh nói chung, cùng những ngành có liên quan, cũng như đáp ứng nhu cầu tham khảo của độc giả, giới doanh nhân, và của những người đang làm việc liên quan đến các hoạt động kinh doanh hiện đại. «Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh - Cập nhật SmartPLS» là giáo trình sau đại học được biên soạn trên cơ sở kiến thức của học phần «Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh», có cập nhật ứng dụng mới nhất về SmartPLS, bao gồm 3 phần chính, với 12 chương.

● Phần I (Chương 1, 2, 3, 4): Tổng quan về nghiên cứu
● Phần II (Chương 5, 6, 7, 8, 9): Một số vấn đề nghiên cứu thực nghiệm
● Phần III (Chương 10, 11, 12): Một số ứng dụng nghiên cứu thực nghiệm

popup

Số lượng:

Tổng tiền: