Ngày phát hành: 25/12/2014
Số trang: 511
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Kinh Tế 

Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Phần 2

Tác giả:TS Nguyễn Trung Trực

Giá bán:

110,000₫

Giá bìa:

110,000₫

Số lượng:

Tiếp nối những kiến thức nền tảng về quản trị Tài Chính Doanh nghiệp trong giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 1, Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 2 sẽ bắt đầu đi vào những kiến thức chuyên sâu, chi tiết, cụ thể  trong lĩnh vực Tài chính Doanh Nghiệp như :Đòn bẩy hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến đòn bẩy hoạt động, quyết định Thuê mua Tài sản, Quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt, phân tích tài chính của doanh nghiệp v.v...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: