Ngày phát hành: Năm 2014
Số trang:335
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Kinh tế TP.HCM

Giáo trình tài chính doanh nghiệp Phần 3

Tác giả:TS.Nguyễn Trung Trực

Giá bán:

89,000₫

Giá bìa:

89,000₫

Số lượng:

Tiếp nối những kiến thức nền tảng về quản trị Tài chính doanh nghiệp trong giáo trình Tài chính Doanh nghiệp phần 1,2 Giáo trình tài chính doanh nghiệp phần 3 sẽ bắt đầu đi vào những kiến thức chuyên sâu, chi tiết, cụ thể trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp như: Đòn bẩy tài chính, chính sách cổ tức, mua bán sáp nhập, phòng ngừa rủi ro,...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: