Ngày phát hành: 18/12/2019
Số trang: 295
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức - Hội luật gia VN

Giáo trình Tâm lý học đại cương

Tác giả: Trường ĐH Luật TP.HCM

Giá bán:

62,000₫

Giá bìa:

62,000₫

Số lượng:

Chương I: Khái quát chung về tâm lý học, Chương II: Cơ sở tự nhiên và xã hội của sự hình thành tâm lý, ý thức, Chương III: Ý thức và chú ý, Chương IV: Hoạt động nhận thức, Chương V: Ngôn ngữ và trí nhớ, Chương VI: Xúc cảm - Tình cảm, Chương VII: Ý chí và hành động ý chí, Chương VIII: Nhân cách — Các thuộc tính của nhân cách
popup

Số lượng:

Tổng tiền: