Ngày phát hành: 1/2009

Số trang: 518

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Giáo trình thị trường chứng khoán

Tác giả:Bùi Kim Yến

Giá bán:

89,000₫

Giá bìa:

89,000₫

Số lượng:

Để đáp ứng yêu cầu và mục tiêu thực hiện việc đổi mới về nội dung và chương trình đào tạo đại học chuyên ngành kinh tế, theo hướng tiếp cận với những kiến thức hiện đại và năng động của nền kinh tế thị trường, cuốn sách này được ra đời với mục đích cung cấp cho sinh viên các ngành kinh tế những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nội dung của cuốn sách này chứa đựng những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán theo chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó cũng giới thiệu những nét đặc thù của quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
popup

Số lượng:

Tổng tiền: