Ngày phát hành: Năm 2012
Số trang: 655
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Đại học kinh tế quốc dân 

Giáo trình thống kê đầu tư và xây dựng

Tác giả:GS.TS Phan Công Nghĩa

Giá bán:

138,000₫

Giá bìa:

138,000₫

Số lượng:

Giáo trình thống kê xây dựng cơ bản đã được xuất bản 2 lần trước đây, dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên chuyên ngành Thống kê xây dựng cơ bản. Hơn 20 năm nay, Khoa Thống Kê chuyển từ đào tạo chuyên sâu sang đào tạo tổng hợp. Vì vậy, vị trí của môn thống kê xây dựng cơ bản trong khung kiến thức đào tạo thống kê có thay đổi.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: