Ngày phát hành: Năm 2010

Số trang: 302

NXB: NXB Đại học kinh tế Quốc dân

 

Giáo trình thống kê kinh tế (dành cho sinh viên ngành kinh tế)

Tác giả:TS. Bùi Đức Triệu

Giá bán:

39,000₫

Giá bìa:

39,000₫

Số lượng:

Giáo trình có nội dung nghiên cứu các vấn đề của thống kê kinh tế hiện đại, một trong những bộ phận quan trọng nhất cấu thành nên khoa học thống kê, đồng thời cũng là một trong các hoạt động chính của cơ quan thống kê quốc gia với chức năng đảm bảo thông tin cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức và các doanh nghiệp cũng như toàn xã hội các thông tin bằng số về sự phát triển kinh tế và quá trình xã hội

popup

Số lượng:

Tổng tiền: