Trong nền kinh tế thị trường, thuế đã trở thành công cụ tài chính vĩ mô quan trọng và ảnh hưởng đáng kể đến các mối quan hệ cân đối lớn của nền kinh tế thị trường từ đó tác động đến tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước. Những hiểu biết về bản chất, đặc điểm, vai trò của thuế nói chung hay hiểu biết về bản chất, đặc điểm vfa vai tò cũng như các quy định pháp luật của từng loại thuế hiện hành nói riêng là hết sức cần thiết đối với các tổ chức, cá nhân trong xã hội
####
Ngày phát hành: 09/12/2020
Số trang: 373
Kích thước: 19x27cm
NXB: NXB Kinh tế TPHCM

Giáo trình thuế 1

Tác giả:Lê Quang Cường

Giá bán:

160,000₫

Giá bìa:

160,000₫

Số lượng:

Trong nền kinh tế thị trường, thuế đã trở thành công cụ tài chính vĩ mô quan trọng và ảnh hưởng đáng kể đến các mối quan hệ cân đối lớn của nền kinh tế thị trường từ đó tác động đến tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước. Những hiểu biết về bản chất, đặc điểm, vai trò của thuế nói chung hay hiểu biết về bản chất, đặc điểm vfa vai tò cũng như các quy định pháp luật của từng loại thuế hiện hành nói riêng là hết sức cần thiết đối với các tổ chức, cá nhân trong xã hội
####
Ngày phát hành: 09/12/2020
Số trang: 373
Kích thước: 19x27cm
NXB: NXB Kinh tế TPHCM
popup

Số lượng:

Tổng tiền: