Ngày phát hành: 11/2008
Số trang: 367
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Đại học kinh tế quốc dân

Giáo trình thương mại điện tử căn bản ( TB lần thứ 3 )

Tác giả:TS. Trần Văn Hòe

Giá bán:

44,000₫

Giá bìa:

44,000₫

Số lượng:

Thương mại điện tử trong những năm qua đã có sự bùng phát trên thị trường thế giới và trở thành đòn bẩy cho sự tăng trưởng thương mại và kinh tế ở nhiều quốc gia trong môi trường toàn cẩu hóa. Đáp ứng yêu cầu nhân lực cho phát triển thương mại điện tử, đào tạo chuyên ngành thương mại điện tử
popup

Số lượng:

Tổng tiền: