Ngày phát hành: 09/05/2022

Số trang: 634

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Hồng Đức

Giáo trình tư pháp quốc tế ( TB 2022 )

Giá bán:

120,000₫

Giá bìa:

120,000₫

Số lượng:

 Giáo trình Tư pháp quốc tế  được xây dựng bởi các giảng viên kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư pháp quốc tế của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Giáo trình giúp cho người học tiếp cận được những vấn đề nền tảng của khoa học Tư pháp quốc tế nói chung và Tư pháp quốc tế Việt Nam nói riêng đối với các vấn đề về xung đột pháp luật – một trong vấn đề cơ bản đặc thù của Tư pháp quốc tế

popup

Số lượng:

Tổng tiền: