Ngày phát hành: 01/2008
Số trang: 316
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thống Kê

Giáo trình xác suất - thống kê và ứng dụng

Tác giả:TS. Nguyễn Phú Vinh

Giá bán:

48,000₫

Giá bìa:

48,000₫

Số lượng:

Trong giáo trình hầu hết các quy định đều được chứng minh một cách chi tiết, thậm chí có nhiều chứng minh muốn hiểu, đòi hỏi người đọc phải có trình độ toán tính nhất định, nhất là chương véctơ ngẫu nhiên, nhưng chủ trương không bắt buộc sinh viên phải hiểu tường tận các chứng minh, mà chỉ cần nhớ định lý và vận dụng chúng vào bài tập và thực tế.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: