Ngày phát hành: Quý I/2009
Số trang: 275
Kích thước:14,5x20,5cm
NXB: NXB Phụ nữ 

Giới và kinh doanh

Tác giả:PGS.TS. Lê Công Hoa

Giá bán:

50,000₫

Giá bìa:

50,000₫

Số lượng:

Trong xu thế phát triển nhanh chóng của tiến bộ khoa học công nghệ và toàn cầu hóa hiện nay, nữ giới ngày càng được đảm bảo quyền bình đẳng với nam giới và có vai trò ngày càng quan trọng trong kinh doanh và quản trị kinh doanh. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: