Ngày phát hành: 10/2008

Số trang: 392

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính Hà Nội 2008

Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp

Tác giả:Nguyễn Thị Đông

Giá bán:

60,000₫

Giá bìa:

60,000₫

Số lượng:

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Quá trình sản xuất chính là hoạt động tự giác và có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ mình. Xét trong một quá trình liên tục và đổi mới không ngừng, quá trình sản xuất đồng thời là quá trình tái sản xuất. Để thực hiện nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao, cần phải định hướng quá trình sản xuất và tổ chức thực hiện theo những hướng đã định. Vì vậy, xuất hiện nhu cầu tất yếu phải thực hiện chức năng quản lý hoạt động sàn xuất kinh doanh.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: