Ngày phát hành: 2019

Số trang: 247

Kích thước: 15x23cm

NXB: NXB Tổng hợp TPHCM

Hạnh phúc của người Việt Nam

Tác giả:Lê Ngọc Văn

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Cuốn Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm, cách tiếp cận & chỉ số đánh giá là một nỗ lực nhằm trả lời những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong nghiên cứu hạnh phúc ở nước ta hiện nay - Lê Ngọc Văn
popup

Số lượng:

Tổng tiền: