Ngày phát hành: 10/2018

Số trang: 138

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Tài Chính

Hệ thống bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán (TB lần thứ 9) (bổ sung)

Tác giả: TS Võ Văn Nhị

Giá bán:

30,000₫

Giá bìa:

30,000₫

Số lượng:

Các bài tập được soạn theo chương trình môn học Nguyên lý Kế toán được giảng dạy ở hầu hết các trường đại học. Sau mỗi chương đã học, sinh viên phải thực hành các bài tập để củng cố kiến thức được cung cấp. Ngoài ra, các  bài tập tình huống được biên soạn có tính tổng hợp nhiều sự kiện và giao dịch phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp để người học phân tích và giải quyết một số yêu cầu có tính chuyên sâu nhằm tăng cường năng lực tư duy khi học tập và nghiên cứu môn học nguyên lý kế toán.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: