Ngày phát hành: Năm 2022
Số trang: 1
Kích thước: 34x19cm
NXB: Nhà sách kinh tế 

Hệ thống tài khoản kế toán năm 2022

Tác giả:Nhà sách kinh tế

Giá bán:

7,000₫

Giá bìa:

7,000₫

Số lượng:

Hệ thống tài khoản kế toán ( Áp dụng cho mọi loại doanh nghiệp, từ ngày 01/01/2015 trở đi )
Theo thông tư 200/2014//TT-BTC
popup

Số lượng:

Tổng tiền: