Ngày phát hành: T5 - 2012
Số trang: 298
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Phương Đông
 

Hệ thống thông tin kế toán ( Tập 3 )

Tác giả:ThS. Thái Phúc Huy

Giá bán:

85,000₫

Giá bìa:

85,000₫

Số lượng:

Trong các Tập 1, 2 của sách “Hệ thống Thông tin Kế toán”, chúng tôi đã trình bày các vấn đề tổng quan về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, đã định hướng cho người đọc trong việc tự tổ chức một hệ bảng tính dựa trên phần mềm MS Excel, để có thể xử lý dữ liệu kế toán trong một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, và cũng đã cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị dữ liệu, với những ví dụ minh họa thông qua phần mềm MS Access.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: