Cuốn sách đã sưu tầm, cập nhật và hệ thống hóa toàn bộ các văn bản pháp luật về hoạt động kiểm toán và chia theo các loại hình kiểm toán : Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và Kiểm toán nhà nước để thuận tiện cho việc tra cứu
####
Ngày phát hành: 2003

Số trang: 560

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Hệ thống văn bản Pháp luật về kiểm toán

Tác giả:Đỗ Ánh Tuyết

Giá bán:

75,000₫

Giá bìa:

75,000₫

Số lượng:

Cuốn sách đã sưu tầm, cập nhật và hệ thống hóa toàn bộ các văn bản pháp luật về hoạt động kiểm toán và chia theo các loại hình kiểm toán : Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và Kiểm toán nhà nước để thuận tiện cho việc tra cứu
####
Ngày phát hành: 2003

Số trang: 560

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

popup

Số lượng:

Tổng tiền: