Ngày phát hành: 11/12/2019
Số trang: 339
Kích thước:14,5x20,5cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Họ đã làm nên thế kỷ

Tác giả:Trần Thái Bình

Giá bán:

120,000₫

Giá bìa:

120,000₫

Số lượng:

Đó là những nhân vật chính trị, quân sự quan trọng mà uy quyền đã tác động rất lớn đến tiến trình lịch sử Việt Nam, gây nên những biến cố không thể nào quên. Chính những trải nghiệm thực tế đã buộc họ phải thay đổi cách nhìn cũng như lựa chọn thái độ ứng xử đúng đắn hơn đối với đất nước ta.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: