Ngày phát hành: Quý II/2007

Số trang: 149

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Thanh Niên

Hoạt động chứng khoán trong thị trường

Tác giả:Võ Thanh Long

Giá bán:

23,000₫

Giá bìa:

23,000₫

Số lượng:

Thị trường chứng khoán là nơi tập trung và phân phối các nguồn vốn tiết kiệm. Tập trung các nguồn tiết kiệm để phân phối lại cho những ai muốn sử dụng các nguồn tiết kiệm đó theo giá mà người sử dụng sẵn sàng trả và theo phán đoán của thị trường về khả năng sinh lời từ các dự án của người sử dụng. Chuyển từ tư bản sở hữu sang tư bản kinh doanh.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: