Ngày phát hành: 10/2010

Số trang: 244

Kích thước: 13.5x20.5cm

NXB: NXB Thanh Niên

Học ngữ pháp tiếng anh theo giáo trình ESL

Tác giả:Nguyễn Thị Minh Ánh

Giá bán:

38,000₫

Giá bìa:

38,000₫

Số lượng:

Mục đích của cuốn sách này là hướng người đọc tới việc nói và viết tiếng Anh đúng ngữ pháp hơn. Tuy nhiên, biết các quy tắc ngữ pháp thôi thì chưa đủ. Cuốn sách này còn bao hàm nhiều bài tập để giúp những người học tiếng Anh luyện tập thêm cách dùng các loại như danh từ, tính từ, trạng từ, liên từ, cách dùng các thì của động từ như hiện tại, hiện tại hoàn thành, cách dùng các từ hỏi who, whom, which, what, where, why, when, và how và cách diễn đạt một câu sao cho thật hoàn chỉnh nhờ áp dụng các quy tắc ngữ pháp đã học.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: