Ngày phát hành: 09/2008
Số trang:167
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Đại học kinh tế quốc dân

Hướng dẫn học tập môn xã hội học

Tác giả:Th.s Lương Văn Úc

Giá bán:

25,000₫

Giá bìa:

25,000₫

Số lượng:

Trên cơ sở cuốn giáo trình Xã hội học được dùng làm tài liệu chính thức cho các sinh viên. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các sinh viên trong học tập môn học này, chúng tôi cụ thể hóa và định hướng cho người học hiểu được nội dung môn học bằng sách Hướng dẫn học tập môn xã hội học. Cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên theo học các phương thức khác nhau.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: