Ngày phát hành: Năm 2024

Số trang: 569

Kích thước: 20x28cm

NXB: NXB Kinh Tế  TP.HCM

Hướng Dẫn Thực Hành 161 Sơ Đồ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Tác giả:Võ Văn Nhị

Giá bán:

690,000₫

Giá bìa:

690,000₫

Số lượng:

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày B17 tháng 4 năm 2024, hướng dản Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Việc ban hành chế độ kế toán này đã thay đổi sâu sắc công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, tạo ra nhiều thông tin hữu ích phục vụ cho nhiêu đối tượng khác nhau, bao gồm các nhà tài trợ và cho vay ở nước ngoài.

Với việc áp dụng chế độ kế toán mới, các đơn vị HCSN đã chuyển sang thực hiện một cách toàn diện nguyên tắc cơ sở dồn tích, đồng thời nội dung kế toán cũng trở nên tương thích cao với chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS). Điều này giúp cho thông tin do các đơn vị HCSN cung cấp qua hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán trở nên chính xác hơn, nâng cao độ tin cậy và tỉnh minh bạch, từ đó được chấp nhận rộng rãi bởi các đối tượng sử dụng trong nước và quốc tế có liên quan.

Nhằm giúp các bạn làm kế toán tại các đơn vị HCSN có tài liệu tham khảo thuận lợi cho việc thực hành kế toán, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách này.

Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phản:

Phân 1: 161 sơ đỏ kế toán HCSN

Phần 2: Tài liệu tham khảo hướng dẫn chế độ kế toán HCSN

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: