Ngày phát hành: 2/8/2019

Số trang: 628

Kích thước: 19x27 cm

NXB: NXB Thống Kê

Hướng dẫn thực hành chế độ Kế toán đơn vị sự nghiệp công lập, bài tập và lập báo cáo tài chính

Tác giả:Hà Thị Ngọc Hà

Giá bán:

176,000₫

Giá bìa:

176,000₫

Số lượng:

Cuốn sách đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán. Để tiện việc tra cứu, học tập và áp dụng vào thực tế, cuốn sách đã thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính quy định cho đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, nhóm tác giả đã đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần hành kế toán phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán cho đơn vị sự nghiệp công lập, các ví dụ minh hoạ của từng tài khoản kế toán đã nêu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T, ghi sổ kế toán chi tiết và ghi sổ kế toán tổng hợp theo từng hình thức sổ kế toán: Nhật ký – Sổ cái, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: