Ngày phát hành: Năm 2022
Số trang: 383
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tài Chính

Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh nghiệp xây lắp và chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư

Tác giả: TS Phạm Ngọc Toàn

Giá bán:

249,000₫

Giá bìa:

249,000₫

Số lượng:

Để quản lý tốt tình hình và hiệu quả hoạt động xây lắp, hoạt động quản lý và sử dụng vốn đầu tư thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính nó là nguồn thông tin giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng của nhà nước và các đối tượng khác có liên quan để thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế cần thiết, đúng đắn 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: