Ngày phát hành: 2010

Số trang: 227

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Hướng dẫn thực hành kế toán - Hàng tồn kho - tài sản cố định - các khoản công nợ

Tác giả: Võ Văn Nhị

Giá bán:

50,000₫

Giá bìa:

50,000₫

Số lượng:

Thông tin kế toán về những đối tượng này có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng của hệ thống báo cáo tài chính lẫn báo cáo kế toán quản trị. Do vậy việc tổ chức ghi nhận thông tin ban đầu, xử lý thông tin để tạo ra được các thông tin phù hợp với yêu cầu quản lý và yêu cầu lập báo cáo kế toán, luôn là mối quan tâm của người thực hành kế toán cũng như người giảng dạy, học tập kế toán ở nhiều cấp độ khác nhau.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: