Ngày phát hành: Năm 2023

Số trang: 363

Kích thước: 19x27cm

NXB: NXB Tài Chính

Hướng dẫn thực hành trên sổ Kế toán

Tác giả: PGS.TS Võ Văn Nhị

Giá bán:

399,000₫

Giá bìa:

399,000₫

Số lượng:

Tổ chức hệ thống sổ kế toán là nội dung quan, trọng trong tổ chức công tác kế toán ở DN. Tổ chức hệ thống số kế toán phù hợp với quy mô và đặc diểm hoạt động của doanh nghiệp có tác dụng quan trọng trong quá trình xử lý thông tin để tạo ra thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.
Cùng với việc tổ chức hệ thống sổ kế toán thi việc nắm vững phương pháp ghi sổ theo tùng hình thúc kế toán để ghi chép nhanh chóng, kịp thời, dúng đắn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ giúp cho việc phân loại và tổng hợp thông tin dễ dàng, thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu quán lý.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: