Ngày phát hành: 28/02/2014

Số trang: 319

Kích thước: 16 x 24 cm

NXB: NXB Kinh Tế TPHCM

Huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương TPHCM vào việc phát triển cơ sở hạ tầng

Tác giả: GS.TS. Dương Thị Bình Minh

Giá bán:

159,000₫

Giá bìa:

159,000₫

Số lượng:

Chương 1: Lý luận về cơ sở huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương vào việc phát triển cơ sở hạ tầng

Chương 2: Phân tích huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM vào việc phát triển cơ sở hạ tầng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: