Ngày phát hành: 2020

Số trang: 248

Kích thước: 19 x 13 cm

NXB: NXB Tổng hợp TPHCM

Kể tiếp chuyện Bác Hồ

Tác giả:Trần Quân Ngọc

Giá bán:

75,000₫

Giá bìa:

75,000₫

Số lượng:

Năm 2020 chúng ta có nhiều ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ. Đó là ngày kỷ niệm lần thứ 130 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm lần thứ 100 ngày Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Tua, thành lập Đảng Cộng sản Pháp (30/12/1920); kỷ niệm lần thứ 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945 - 02/9/2020)..
popup

Số lượng:

Tổng tiền: