Ngày phát hành: 5/2011

Số trang: 376

Kích thước: 16x24 cm

NXB: NXB Lao Động

Kế Toán Chi Phí

Tác giả:TS.Nguyễn Khắc Hùng

Giá bán:

69,000₫

Giá bìa:

69,000₫

Số lượng:

Chi phí, giá thành trong các doanh nghiệp là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng, vừa phục vụ cho yêu cầu lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp; vừa cung cấp thông tin cho việc điều hành quản lý bên trong doanh nghiệp, giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra các quyết định đúng đắn trong kinh doanh để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất với chi phí thấp nhất.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: