Ngày phát hành: 10/2014

Số trang: 328

Kích thước: 19x27cm

NXB: NXB Kinh Tế TPHCM

Kế toán chi phí

Tác giả:Nhiều tác giả

Giá bán:

95,000₫

Giá bìa:

95,000₫

Số lượng:

Chi phí là một yếu tố rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí với vai trò cung cấp thông tin về chi phí phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý, vì vậy, từ lâu kế toán chi phí đã được xem là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán. Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu kế toán chi phí cho sinh viên chuyên ngành kế toán, Bộ môn kế toán quản trị và phân tích hoạt động kinh doanh – Khoa kế toán kiểm toán trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM đã biên soạn giáo trình kế toán chi phí. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: