Ngày phát hành: Năm 2015
Số trang:307
Kích thước: 19x27cm
NXB: NXB Kinh Tế  TP.HCM

Kế toán chi phí

Giá bán:

95,000₫

Giá bìa:

95,000₫

Số lượng:

Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu kế toán chi phí cho sinh viên chuyên ngành kế toán, Bộ môn kế toán quản trị và phân tích hoạt động kinh doanh - khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã biên soạn giáo trình kế toán chi phí. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi tập trung giới thiệu các mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp, bao gồm mô hình truyền thống của Việt Nam và mô hình của các nước có nền kế toán tiên tiến trên thế giới, nhằm cung cấp thông tin chi phí cho cả kế toán tài chính và kế toán quản trị.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: