Ngày phát hành: Quý I/2010
Số trang: 151
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Tài Chính

Kế toán hành chánh sự nghiệp

Tác giả:PGS.TS Võ Văn Nhị

Giá bán:

27,000₫

Giá bìa:

27,000₫

Số lượng:

Phần I: Những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị HCSN., Phần II: Kế toán vốn bằng tiền và các khoảng đầu tư tài chính ở đơn vị HCSN, Phần III: Kế toán NVL, CCDC, Phần IV: Kế toán TSCĐ, Phần V: Kế toán các khoản thanh toán, Phần VI: Kế toán nguồn kinh phí, Phần VII: Kế toán các khoản chi HCSN, Phần VIII: Sổ sách kế toán
popup

Số lượng:

Tổng tiền: