Ngày phát hành :19/4/2022
Số trang: 817
Khổ sách:19x27cm
NXB: Kinh Tế  TP.HCM
 

Kế toán nâng cao

Tác giả:PGS.TS Bùi Văn Dương - TS. Trần Hồng Vân ....vv

Giá bán:

699,000₫

Giá bìa:

699,000₫

Số lượng:

Mô tả kế toán nâng cao : Một số chương đầu của cuốn sách này sẽ trình bày về kế toán và việc lập báo cáo các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào các khoản đầu tư khi một công ty có ảnh hưởng đáng kể hoặc kiểm soát công ty khác thông qua sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết. Khi một công ty sở hữu đủ cổ phần có quyền biểu quyết để có thể ảnh hưởng đến quyết định của công ty khác, thì việc kế toán khoản đầu tư đó trở nên khó khăn và phức tạp. Nguồn gốc của sự phức tạp này thường xuất phát từ chỗ các giao dịch giữa các công ty phụ thuộc nhau thông qua quyền sở hữu thì không thể được coi là các giao dịch độc lập và tuân theo thị trường. Tương tự nhiều vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, chúng tôi xem xét các giao dịch với bên ngoài để làm cơ sở cho việc xác định giá trị kế toán. Khi các công ty được liên kết thông qua một nhóm chủ sở hữu chung thì vấn đề đo lường mà có ghi nhận mối quan hệ giữa các công ty sẽ giúp cung cấp tính khách quan cho báo cáo tài chính.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: