Ngày phát hành: 09/2009
Số trang: 398
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thống Kê
 

Kế toán ngân hàng ( TB lần 2 - năm 2009 )

Tác giả:TS. Nguyễn Thị Loan

Giá bán:

68,000₫

Giá bìa:

68,000₫

Số lượng:

Các nghiệp vụ trình bày trong sách "Kế toán ngân hàng" được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: