Ngày phát hành: 09/2012 
Số trang: 443

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Kế toán ngân hàng (TBL 4)

Tác giả:Nguyễn Thị Loan

Giá bán:

89,000₫

Giá bìa:

89,000₫

Số lượng:

Các nghiệp vụ trình bày trong sách "Kế toán ngân hàng" được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại
popup

Số lượng:

Tổng tiền: