Ngày phát hành: Năm 2009
Số trang: 535
Kích thước:16x24cm
NXB: NXB Tài chính 

Kế toán nhà nước

Tác giả:PGS.TS. Phạm Văn Đăng

Giá bán:

95,000₫

Giá bìa:

95,000₫

Số lượng:

Trong các tổ chức đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động của Nhà nước ( cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo; y tế; văn hóa,... lực luonjgxj vũ trang, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp có sử dụng và không sử dụng kinh phí nhà nước. Công tác tài chính, kế toán có vị trí cực kỳ quan tọng, quyết định tình hình tài chính, ngân sách của đơn vị
popup

Số lượng:

Tổng tiền: